Copyright Disclaimer

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Visionair Creations. © Copyright 2020 Visionair Creations, Amsterdam, Nederland. Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Visionair Creations is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Visionair Creations opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

Geen licenties

Visionair Creations heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. Wij vragen echter uw begrip voor ons standpunt, dat Visionair Creations haar intellectueel eigendom – waaronder begrepen haar, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten – moet beschermen. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van Visionair Creations of van derden.

Lees ook:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden

Privacy Policy: Privacy Policy